Υπηρεσίες για τους καλλιεργητές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μετά την αγορά των φυτών, οι καλλιεργητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία μας το οποίο διασφαλίζει την επένδυσή τους με τους παρακάτω τρόπους:

1. Εξασφαλισμένη αγορά της παραγωγής τους μετά από 2,5-3 χρόνια, όσο χρειάζεται το φυτό ώστε να αποκτήσει όλες τις ευεργετικές ιδιότητές του και να πιστοποιηθεί η καλλιέργειά τους ως βιολογική.

2. Πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας η οποία περιλαμβάνει: καταλληλότητα αγροτεμαχίου, ποσότητες και τρόπο φύτευσης του φυτού, μέγιστη επίτευξη της παραγωγής των φυτών.

- Πραγματοποίηση 2-3 επισκέψεων ετησίως, από έμπειρους γεωπόνους της εταιρείας στην καλλιέργεια προκειμένου να ελεγχθεί η πορεία των φυτών.