Για την παραγωγή των προϊόντων, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο φύλλα αλόης που καλλιεργούνται και πιστοποιούνται με βάση τον κανονισμό της βιολογικής γεωργίας. Ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας καλλιεργητές, ότι για την πιστοποίηση της παραγωγής τους, μπορούν να απευθυνθούν σε όποιον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου επιθυμούν.

ΔΗΩ
IRIS