Η ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ σε όλο τον κόσμο!

Ένα από τα βασικά τμήματα της εταιρίας μας, είναι αυτό των εξαγωγών.

Η ομάδα μας, με συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με διεθνή δίκτυα εμπορίου, χαράζει έναν καινούριο δρόμο ώστε τα προϊόντα μας να ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ήδη έχουμε έρθει σε συμφωνία με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με Αμερική, γεγονός που συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη μας, όσο και στην προβολή της χώρας μας μέσω της ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ και των προϊόντων της.

Κύριο μέλημα μας είναι η αναγνωρισιμότητα των Ελληνικών προϊόντων και δη της Κρήτης, με αποκύημα να συμβάλουμε στην ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας.