ΑΛΜΑΤΩΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

Η ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ, απορροφά έναν πολύ μεγάλο όγκο φύλλων αλόης, από δεκάδες καλλιεργητές που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φύτευσης και απορρόφησης της καλλιέργειας τους από το 2012 έως σήμερα.

Η ανάπτυξη της εταιρίας μας και των προϊόντων της, βρίσκεται σε αλματώδη ανάπτυξη, τουτέστιν και ζήτηση, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε και σε ιδιόκτητες καλλιέργειες ώστε να έχουμε διαρκώς ικανοποιητικές ποσότητες γα την αυξημένη ζήτηση που προκύπτει.

Προχωράμε στην φύτευση εκτάσεως άνω των 30 στρεμμάτων, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και θα τοποθετήσουμε περίπου 50.000 φυτά ηλικίας 2 χρόνων.

See green, see life.